• Polskie Koleje Linowe sprzedane

  22 maja została podpisana umowa sprzedaży 100 proc. akcji spółki Polskie Koleje Linowe... DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Numer 1 w narciarstwie

  Skidata ma niezwykle bogate doświadczenie i od wielu lat jest pionierem w produkcji i eksploatacji systemów kontroli dostępu w ośrodkach narciarskich... DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Koleje linowe Leitner w LAAX

  Dwie nowe koleje linowe Leitner w ośrodku LAAX w imponujący sposób pokazują, że nowoczesne komfortowe systemy nastawione na działanie wysokiej klasy są jednocześnie ekonomiczne i przyjazne środowisku naturalnemu... DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Małe jest piękne

  Z Panem Stanisławem Buńdą, Wiceprezesem Ośrodka Narciarskiego Małe Ciche rozmawia Marcin Czerwiec... DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Polskie Koleje Linowe sprzedane
 • TECHNOLOGIE Numer 1 w narciarstwie
 • TECHNOLOGIE Koleje linowe Leitner w LAAX
 • WYWIADY Małe jest piękne

Właściwe ubezpieczenie ośrodka narciarskiego

Właściwe ubezpieczenie ośrodka narciarskiego

Podczas przygotowań do pierwszej edycji ubezpieczeniowego programu generalnego dla stacji narciarskich dokonano analiz istniejących polis. Ich wyniki były zatrważające – ponad połowa resortów posiadała ubezpieczenia, których zakres nie obejmował głównego przedmiotu działalności. W wielu przypadkach ochrona była więc jedynie fikcją

PIERWSZY KROK - AUDYT
Jak skuteczna jest polisa, przekonujemy się najczęściej wtedy, gdy dochodzi do wypadku lub innego nieprzewidzianego zdarzenia, którego skutki są dla nas negatywne. Czy zawsze tak musi być?! Oczywiście, że nie. Podczas audytu dokumentów wielu stacji, poprzedzającego stworzenie pierwszego programu generalnego dla resortów narciarskich, ujawnionych zostało wiele nieprawidłowości związanych z posiadanymi przez resorty dokumentami ubezpieczeniowymi. Tego typu analiza jest pierwszym krokiem, który rozpoczyna współpracę z brokerem. Już na tym, początkowym etapie udaje się najczęściej wykazać, jak bardzo słusznym i (tak naprawdę) niezbędnym kierunkiem działania jest koncepcja stworzenia rozwiązań dedykowanych.

DRUGI KROK - ANALIZA RYZYKA
Kolejnym etapem była analiza rzeczywiście występującego ryzyka. Jest ona warunkiem niezbędnym do właściwego zabezpieczenia każdej działalności, zwłaszcza tak specyficznej, jak prowadzenie stacji narciarskiej. Sport i turystyka, transport pasażerski, gastronomia czy organizacja imprez – to tylko niektóre z przedmiotów działalności, pojawiających się na stokach. Niektóre są naprawdę zaskakujące. Z każdym z nich związane jest specyficzne ryzyko, wymagające odrębnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Dla pewności i bezpieczeństwa nie wystarczy zatem typowa polisa oferowana przez standardowy rynek ubezpieczeń. Co więcej, nawet dobra wola asekuratorów może nie dawać gwarancji skutecznej ochrony. W rzeczywistości bardzo niewiele osób związanych jest z branżą na tyle blisko, żeby móc właściwie oszacować ryzyko i stworzyć odpowiednie rozwiązania. Dlatego też, kiedy dwa lata temu przedstawiciel grupy resortów podhalańskich zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w przygotowaniu programu generalnego, tuż po przeprowadzeniu audytu dokumentów i przedstawieniu jego wyników rozpoczęliśmy cykl spotkań. Spotkań, których głównym zadaniem było określenie rzeczywistego ryzyka związanego z działalnością resortów.

TRZECI KROK - STWORZENIE PROGRAMU
Mając już doświadczenie w branży, wiedzieliśmy przede wszystkim jedno: nie da się szybko i bez wspólnego zaangażowania przygotować skutecznych rozwiązań. W trakcie tych wielogodzinnych spotkań, w których uczestniczyli zarówno przedstawiciele dużych resortów z dużym doświadczeniem, jak i małych stacji rodzinnych udało się określić elementarny zakres ubezpieczenia, które powinna posiadać każda dbająca o bezpieczeństwo stacja. Niemniej potwierdziło się również, że – w związku ze specyficznymi pomysłami na rozwój poszczególnych resortów – duża część z nich wymaga dodatkowych rozwiązań. W takich przypadkach dopiero indywidualne spotkania z ich gestorami pozwoliły na ostateczne dostosowanie programu do rzeczywistych potrzeb.
Cel osiągnięty
Dzisiaj, z perspektywy minionych sezonów, możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że udało się osiągnąć założone cele. Pomimo kilku poważnych wypadków, żadna ze stacji nie została pozostawiona sama sobie. Mamy kolejne doświadczenia, którymi możemy się podzielić – to powinno uchronić kolejne stacje przed powielaniem błędów i ich przykrymi konsekwencjami. Wymiana tego typu doświadczeń jest również ważnym elementem całego programu, którego ostatecznym celem jest spokojny i stabilny rozwój branży. Na końcu chciałbym jeszcze podkreślić, że cała inicjatywa nie miałaby szans powodzenia i nie bylibyśmy wszyscy tu, gdzie jesteśmy, gdyby nie wsparcie i życzliwość Zarządu Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych.

TEKST | Michał Modrzewski
FOTO | Archiwum autora, archiwum Centrum Rekreacji i Wypoczynku HAWRAŃ w Jurgowie03 Styczeń 2012